Organizacija

PREDSJEDNIK KONGRESA:

Prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med.

Organizacijski odbor:

Izv. prof. dr. sc. Jasna Bošnir, dipl. san. ing
Dr. sc. Bruno Cvetković, dipl. san. ing.
Dr. sc. Dario Lasić, dipl. ing.
Dr. sc. Gordana Jurak, dipl. ing.
Dr. sc. Lidija Barušić, dipl. ing.
Jelena Jonke Badić, univ. mag. nov.

PREDSJEDNIK ZNANSTVENOG ODBORA:

Prof. dr. sc. Ivica Kisić, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Znanstveni odbor:

Prof. dr. sc. Sanja Bijelović, Institut za javno zdravlje Vojvodine (Srbija)
Dr. sc. Karolina Brkić Bubola, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč
Doc. dr. sc. Jelena Đugum, Hrvatska gospodarska komora
Mr. sc. Muhamed Gladan, Institut za zdravlje i sigrunost hrane (Zenica, Bosna i Hercegovina)
Dr. sc. Vesna Hrženjak, Nacionalni laboratorij za zdravlje, okolje in hrano (Slovenija)
Dr. sc. Ivančica Kovaček, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“
Dr. sc. Adela Krivohlavek, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“
Izv. prof. dr. sc. Dražen Lušić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Prof. dr. sc. Nataša Mikulec, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Dr. sc. Lea Pollak, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Prof. dr. sc. Milan Poljak, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Milka Popović, Institut za javno zdravlje Vojvodine (Srbija)
Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Racz, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu
Doc. dr. sc. Marija Ravlić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Dr. sc. Darja Sokolić, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (Osijek)
Izv. prof. dr. sc. Bojan Šarkanj, Sveučilište Sjever
Dr. sc. Sandra Šikić, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“
Izv. prof. prim. dr. sc. Vanja Tešić, dr. med., Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“
Prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić, Poljoprivredni institut Osijek
Prof. dr. sc. Irena Žuntar, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta Zagrebu