Program

SRIJEDA 6. 11. 2024.

12,00 – 14,00
Registracija sudionika

14,00 – 15,30
RADIONICA I – Senzorika maslinovog ulja

15,30 – 17,00
RADIONICA II – Procesni faktori u analitici pesticida i procjena sigurnosti

17,15 – 19,00
RADIONICA III – Senzorika meda

21,00
Piće dobrodošlice

ČETVRTAK 7. 11. 2024.

8,00 – 9,00
Registracija sudionika

11,00 – 11,30
Svečano otvaranje kongresa

11,30 – 11,40
Izjave za medije

11,40 – 12,00
Pauza za kavu

12,00 – 12,30
POZIVNO PREDAVANJE I
Predavačica: Mary Kenny, Organizacija za prehranu i poljoprivredu

12,30 – 13,00
POZIVNO PREDAVANJE II
Predavač: Leonard Matijević, Europska agencija za sigurnost hrane

13,00 – 13,15
Rasprava

13,15 – 14,15
Pauza za ručak

14,15 – 14,45
POZIVNO PREDAVANJE III
Predavačica: Biljana Borzan, Europski parlament

14,45 – 15,15
POZIVNO PREDAVANJE IV
Predavačica: dr. sc. Sanja Kolarić Kravar, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

15,15 – 15,45
POZIVNO PREDAVANJE V

15,45 – 16,00
Rasprava

16,00 – 16,15
Pauza za kavu

16,15 – 16,45
POZIVNO PREDAVANJE VI
Predavačica: Ana Selak, Hrvatska akreditacijska agencija

16,45 – 17,15
POZIVNO PREDAVANJE VII

17,15 – 17,45
POZIVNO PREDAVANJE VIII

17,45 – 18,00
Rasprava

21,00
Svečana večera

PETAK 8. 11. 2024.

Naziv sekcija

Voditelji sekcije:

9,00 – 9,20
Uvodno predavanje I

9,20 – 9,35
PREDAVANJE I

9,35 – 9,50
PREDAVANJE II

9,50 – 10,05
PREDAVANJE III

10,05 – 10,20
PREDAVANJE IV

10,20 – 10,35
Rasprava

10,35 – 11,00
Pauza za kavu

Voditelji sekcije:

11,00 – 11,20
Uvodno predavanje II

11,20 – 11,35
PREDAVANJE V

11,35 – 11,50
PREDAVANJE VI

11,50 – 12,05
PREDAVANJE VII

12,05 – 12,20
PREDAVANJE VIII

12,20 – 12,35
Rasprava

12,35 – 14,00
Pauza za ručak

Voditelji sekcije:

14,00 – 14,20
Uvodno predavanje III

14,20 – 14,35
PREDAVANJE IX

14,35 – 14,50
PREDAVANJE X

14,50 – 15,05
PREDAVANJE XI

14,05 – 15,20
PREDAVANJE XII

15,20 – 15,35
PREDAVANJE XIII
Predavačica: Džulija Kraleva-Ivanova, Biokom Trendafilov Ltd.
Tema: Kako zadovoljiti visoke zahtjeve za sigurnost i higijenu u vlastitoj proizvodnji u tri jednostavna koraka?

15,35 – 16,00
Rasprava

16,00 – 16,30
Pauza za kavu

16,30 – 17,30
Ocjena postera

17,30 – 18,45
OKRUGLI STOL: Smanjenje otpada od hrane i sustav njezinog doniranja
Pozvano predavanje: „Hrana nije otpad“, dr. sc. Sanja Kolarić Kravar, načelnica Sektora za kvalitetu hrane, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
Sudionik: doc. dr. sc. Zdravko Barać, ravnatelj Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

18,45 – 19,00
Proglašenje najboljeg postera

SUBOTA 9. 11. 2024.

Naziv sekcija

Voditelji sekcije:

9,00 – 9,15
PREDAVANJE XIV

9,15 – 9,30
PREDAVANJE XV

9,30 – 9,45
PREDAVANJE XVI

9,45 – 10,00
PREDAVANJE XVII

10,00 – 10,30
PREDAVANJE XVIII
Predavačica: Sanja Đekić, specijalist za aplikativnu podršku, Analysis d.o.o.
Tema: Masena spektrometrija u analitici hrane – Izazovi i rješenja 

10,30 – 10,35
Rasprava

10,35 – 10,45
Pauza za kavu

Voditelji sekcije:

10,45 – 11,00
PREDAVANJE XIX

11,00 – 11,15
PREDAVANJE XX

11,15 – 11,30
PREDAVANJE XXI

11,30 – 11,45
Rasprava

11,45 – 12,00
Zatvaranje kongresa

Program je podložan izmjenama.

Prezentacije postera:
Cijelo vrijeme trajanja kongresa

Ocjena postera:
8. 11. 2024. od 16,30 do 17,30 sati