Radionica upotrebe faktora prerade (processing factors) i procjene rizika (risk assessment) u analizi pesticida

Radionica u trajanju od 90 minuta namijenjena je svima koji žele saznati osnovne informacije o upotrebi faktora prerade i procjeni rizika u analizi pesticida.

Uredba 396/2005 obuhvaća MDK vrijednosti za neprerađene proizvode. Učinak prerade na razini ostataka ovisi o samoj matrici, ali i o pesticidu te je u korelaciji s individualnim fizikalno-kemijskim svojstvima pesticida. S obzirom na to da ne postoji jedinstveni izvor podataka za sve pesticide i matrice, u analizama pesticida koriste se različiti izvori faktora prerade. Tijekom radionice proći će se kroz različite primjere upotrebe faktora prerade i utjecaja na krajnju ocjenu rezultata, korištenjem ili nekorištenjem istih.

Pesticidi su u posljednjih nekoliko godina jedna od najčešćih ili najčešće utvrđivana opasnost u okviru provedbe službenih kontrola i monitoringa, kako u Europskoj uniji, tako i u Republici Hrvatskoj, unutar RASFF sustava. Tijekom radionice prikazat ćemo koji su parametri potrebni i kako se radi procjena stvarne, akutne (kratkotrajne) izloženosti ostacima pesticida putem prehrane za ljude, kada se laboratorijskom analizom utvrdi prekoračenje MDK vrijednosti u određenom proizvodu.

Radionicu vode: doc. dr. sc. Iva Pavlinić Prokurica, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i dr. sc. Gordana Jurak, dipl. ing., Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

O voditeljicama radionice:

Doc. dr. sc. Iva Pavlinić Prokurica

Doc. dr. sc. Iva Pavlinić Prokurica zaposlena je u HAPIH-u, gdje obnaša funkciju koordinatorice za RASFF sustav, a ujedno je i docentica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, na Katedri za zdravstvenu ekologiju. Sudjeluje u nastavi na kolegijima „Pesticidi“ i „Zakonski propisi“. Posljednjih 20-ak godina aktivno se bavi područjem sigurnosti hrane, odnosno kontaminantima u hrani, s posebnim naglaskom na ostatke pesticida u hrani. Provodi procjenu rizika za potrošače kod svakog prekoračenja MDK za pesticide u hrani za potrebe svih službenih kontrola u Republici Hrvatskoj te je koordinatorica ispred HAPIH-a, kao nadležnog tijela za procjenu rizika u RH u provođenju Nacionalnog programa praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na hrani. Autorica je mnogih stručnih i znanstvenih radova iz područja procjene rizika i ostataka pesticida te je aktivno kao predavač sudjelovala na mnogim domaćim i međunarodnim simpozijima, radionicama i kongresima.

Dr. sc. Gordana Jurak, dipl. ing.

Dr. sc. Gordana Jurak, dipl. ing., voditeljica je Odjela za analitičke tehnike Službe za zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ te je od 2018. godine voditeljica Nacionalnog referentnog laboratorija za pesticide (NRL). Tijekom posljednjih 20-tak godina aktivno se bavi analizama pesticida, a kao voditelj referentnog laboratorija sudjelovala je u raznim aktivnostima Europskih referentnih laboratorija za pesticide. Viši je predavač predmeta „Pesticidi“ na Zdravstvenom veleučilištu, Zagreb. Članica je radne skupine Ministarstva poljoprivrede Codex alimentarius za pesticide i povjerenstva Hrvatske agencije za hranu, vezano uz kemijske štetnosti. Autorica je mnogih znanstvenih i stručnih radova iz područja ostataka pesticida te je aktivno kao predavač sudjelovala na mnogim domaćim i međunarodnim simpozijima.